STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0349.377.749 450.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0329.622.204 450.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0383.022.204 450.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0354.811.102 450.000đ 25 Đặt mua
5 Viettel 0342.677.749 450.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0334.022.204 450.000đ 20 Đặt mua
7 Viettel 0342.822.204 450.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0389.277.749 399.000đ 56 Đặt mua
9 Viettel 0358.522.204 450.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0346.922.204 450.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0374.822.204 450.000đ 32 Đặt mua
12 Viettel 0376.322.204 450.000đ 29 Đặt mua
13 Viettel 0395.122.204 450.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0357.922.204 399.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0372.722.204 450.000đ 29 Đặt mua
16 Viettel 0336.022.204 450.000đ 22 Đặt mua
17 Viettel 0387.177.749 450.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0348.977.749 450.000đ 58 Đặt mua
19 Viettel 0368.74.4404 450.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0399.21.4404 450.000đ 36 Đặt mua
21 Viettel 0336.377.749 450.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0349.277.749 450.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0325.922.204 450.000đ 29 Đặt mua
24 Viettel 0379.422.204 350.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3