STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0349.377.749 450.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0334.022.204 450.000đ 20 Đặt mua
3 Viettel 0342.677.749 450.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0395.122.204 450.000đ 28 Đặt mua
5 Viettel 0388.977.749 450.000đ 62 Đặt mua
6 Viettel 0364.72.2204 450.000đ 30 Đặt mua
7 Viettel 0355.922.204 450.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0376.322.204 450.000đ 29 Đặt mua
9 Viettel 0359.022.204 450.000đ 27 Đặt mua
10 Viettel 0398.877.749 450.000đ 62 Đặt mua
11 Viettel 0379.422.204 450.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0358.877.749 450.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0389.422.204 450.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0346.922.204 450.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 0376.177.749 450.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 0374.822.204 450.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0336.377.749 450.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0358.522.204 450.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0372.722.204 450.000đ 29 Đặt mua
20 Viettel 0349.277.749 450.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0399.677.749 450.000đ 61 Đặt mua
22 Viettel 0365.822.204 450.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0393.677.749 450.000đ 55 Đặt mua
24 Viettel 0325.922.204 450.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3