STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.66.77.4404 560.000đ 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.43.16.18 600.000đ 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 0589.18.16.18 1.100.000đ 47 Đặt mua
4 Vietnamobile 05852.444.04 700.000đ 36 Đặt mua
5 Vietnamobile 0582.13.1618 840.000đ 35 Đặt mua
6 Vietnamobile 0562.98.1102 1.600.000đ 34 Đặt mua
7 Vietnamobile 0586.12.4953 700.000đ 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 05892.444.04 700.000đ 40 Đặt mua
9 Vietnamobile 0567.89.4404 9.000.000đ 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.07.1102 1.600.000đ 21 Đặt mua
11 Vietnamobile 0584.32.4953 700.000đ 43 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.41.4953 700.000đ 42 Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.25.1102 1.600.000đ 30 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.86.4953 700.000đ 55 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.36.4953 700.000đ 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0562.65.1102 1.600.000đ 28 Đặt mua
17 Vietnamobile 0582.12.1102 2.500.000đ 22 Đặt mua
18 Vietnamobile 05826.111.02 1.600.000đ 26 Đặt mua
19 Vietnamobile 0584.09.1102 1.600.000đ 30 Đặt mua
20 Vietnamobile 0582.12.4953 700.000đ 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0567.84.1102 2.200.000đ 34 Đặt mua
22 Vietnamobile 0565.63.1102 1.250.000đ 29 Đặt mua
23 Vietnamobile 0569.86.1102 1.250.000đ 38 Đặt mua
24 Vietnamobile 0567.83.1102 22.200.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3