STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.20.2204 950.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0967.60.4404 950.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0962.23.4404 950.000đ 34 Đặt mua
4 Vinaphone 0948.31.16.18 840.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0971.14.16.18 14.000.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 0937.464.404 1.640.000đ 41 Đặt mua
7 Mobifone 0933.234404 2.090.000đ 32 Đặt mua
8 Mobifone 0933.464.404 1.900.000đ 37 Đặt mua
9 Mobifone 0937.214.404 1.140.000đ 34 Đặt mua
10 Mobifone 0933.51.4404 1.330.000đ 33 Đặt mua
11 Mobifone 0901.66.4404 1.290.000đ 34 Đặt mua
12 Mobifone 0937.69.4404 1.020.000đ 46 Đặt mua
13 Mobifone 0908.104.404 2.130.000đ 30 Đặt mua
14 Mobifone 0937.68.4404 1.640.000đ 45 Đặt mua
15 Mobifone 0908.61.4953 980.000đ 45 Đặt mua
16 Mobifone 0901.62.49.53 950.000đ 39 Đặt mua
17 Mobifone 0937.51.4404 810.000đ 37 Đặt mua
18 Mobifone 0937.11.77.49 840.000đ 48 Đặt mua
19 Mobifone 0908.97.4404 1.290.000đ 45 Đặt mua
20 Mobifone 0931.28.49.53 1.210.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 0933.424.404 1.640.000đ 33 Đặt mua
22 Mobifone 0937.76.4404 770.000đ 44 Đặt mua
23 Mobifone 0937.53.4404 1.330.000đ 39 Đặt mua
24 Mobifone 0937.10.4404 1.210.000đ 32 Đặt mua

Bình luận