STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0862.677.749 450.000đ 56 Đặt mua
2 Viettel 0969.967.749 450.000đ 66 Đặt mua
3 Viettel 0354.811.102 450.000đ 25 Đặt mua
4 Viettel 0334.022.204 450.000đ 20 Đặt mua
5 Viettel 0342.677.749 450.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0862.567.749 450.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0383.022.204 450.000đ 24 Đặt mua
8 Viettel 0329.622.204 450.000đ 30 Đặt mua
9 Viettel 0867.487.749 450.000đ 60 Đặt mua
10 Viettel 0862.177.749 450.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0869.787.749 450.000đ 65 Đặt mua
12 Viettel 0349.377.749 450.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0867.904.404 450.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0865.797.749 450.000đ 62 Đặt mua
15 Viettel 0862.877.749 450.000đ 58 Đặt mua
16 Viettel 0868.877.749 450.000đ 64 Đặt mua
17 Viettel 0865.704.404 450.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0342.822.204 450.000đ 27 Đặt mua
19 Viettel 0376.177.749 450.000đ 51 Đặt mua
20 Viettel 0862.987.749 450.000đ 60 Đặt mua
21 Viettel 0865.14.44.04 449.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0378.177.749 450.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 09.6886.1102 50.000.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0975.07.7749 450.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3