STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.07.7749 450.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 0389.86.2204 450.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0865.967.749 450.000đ 61 Đặt mua
4 Viettel 0374.822.204 450.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0376.177.749 450.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0346.922.204 450.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0978.267.749 450.000đ 59 Đặt mua
8 Viettel 0365.822.204 450.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0862.987.749 450.000đ 60 Đặt mua
10 Viettel 0326.277.749 450.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0336.722.204 450.000đ 29 Đặt mua
12 Viettel 0345.022.204 450.000đ 22 Đặt mua
13 Viettel 0862.477.749 450.000đ 54 Đặt mua
14 Viettel 0867.022.204 450.000đ 31 Đặt mua
15 Viettel 0961.57.7749 450.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0867.14.44.04 450.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0988.53.7749 450.000đ 60 Đặt mua
18 Viettel 0867.077.749 449.000đ 55 Đặt mua
19 Viettel 0359.022.204 449.000đ 27 Đặt mua
20 Viettel 0325.922.204 450.000đ 29 Đặt mua
21 Viettel 0982.67.7749 450.000đ 59 Đặt mua
22 Viettel 0337.577.749 450.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0389.422.204 450.000đ 34 Đặt mua
24 Viettel 0968.627.749 450.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3