Sim Đặc Biệt

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.14.16.18 14.000.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 0387.89.1102 10.000.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0386.68.1102 10.000.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0961.88.1102 12.000.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0973.66.1102 15.000.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0339.13.16.18 10.000.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 03.8338.1102 10.000.000đ 29 Đặt mua
8 Viettel 0965.13.49.53 17.300.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 0336.13.49.53 10.000.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 032.979.1102 10.000.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0326.13.49.53 10.000.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 0392.13.49.53 10.000.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 039.668.1102 12.000.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0386.13.49.53 10.000.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0963.49.49.53 11.500.000đ 52 Đặt mua
16 Viettel 038.678.1102 10.000.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 0382.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0373.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0327.13.49.53 10.000.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0967.13.49.53 17.300.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0366.13.49.53 10.000.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0865.13.49.53 12.000.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 036.779.1102 10.000.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 033.799.1102 10.000.000đ 35 Đặt mua

Bình luận