STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 09966.777.49 875.000đ 64 Đặt mua
2 Gmobile 099.565.1102 1.600.000đ 38 Đặt mua
3 Gmobile 0994.191.618 1.700.000đ 48 Đặt mua
4 Gmobile 0997.41.1102 3.370.000đ 34 Đặt mua
5 Gmobile 0994.95.1102 1.100.000đ 40 Đặt mua
6 Gmobile 0994.15.16.18 24.700.000đ 44 Đặt mua
7 Gmobile 0995.99.1102 8.000.000đ 45 Đặt mua
8 Gmobile 0995.93.4953 1.587.500đ 56 Đặt mua
9 Gmobile 0997.15.16.18 26.000.000đ 47 Đặt mua
10 Gmobile 099.77.11102 3.370.000đ 37 Đặt mua
11 Gmobile 0995.77.4953 19.500.000đ 58 Đặt mua
12 Gmobile 0997.79.1102 5.000.000đ 45 Đặt mua
13 Gmobile 099.578.1102 2.700.000đ 42 Đặt mua
14 Gmobile 0996.60.1102 2.050.000đ 34 Đặt mua
15 Gmobile 09.94.53.49.53 6.500.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3