STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.31.2204 960.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0971.57.2204 960.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0961.23.2204 960.000đ 29 Đặt mua
4 Viettel 0866.93.1102 4.390.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0862.66.1102 7.200.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0325.88.1102 7.200.000đ 30 Đặt mua
7 Viettel 0868.33.1102 7.200.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0971.46.1102 4.050.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0862.55.1102 4.500.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 0868.56.1102 4.390.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0865.58.1102 4.390.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 086961.1102 2.700.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0862.91.1102 2.700.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0375.66.1102 2.700.000đ 31 Đặt mua
15 Viettel 0869.55.1102 4.500.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0867.88.1102 4.390.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 098947.1102 4.390.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0865.52.1102 4.500.000đ 30 Đặt mua
19 Viettel 0389.68.1102 4.500.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0862.39.1102 4.390.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0387.99.1102 4.500.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0967.40.1102 3.090.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0868.82.1102 4.500.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 0969.48.1102 4.050.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3