STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0379.422.204 350.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0389.277.749 399.000đ 56 Đặt mua
3 Viettel 0385.477.749 399.000đ 54 Đặt mua
4 Viettel 0357.922.204 399.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0355.922.204 399.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0868.577.749 399.000đ 61 Đặt mua
7 Viettel 0359.022.204 449.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0867.077.749 449.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0865.14.44.04 449.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 0364.72.2204 450.000đ 30 Đặt mua
11 Viettel 0862.37.7749 450.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 0987.93.7749 450.000đ 63 Đặt mua
13 Viettel 0988.98.7749 450.000đ 69 Đặt mua
14 Viettel 0975.59.7749 450.000đ 62 Đặt mua
15 Viettel 0975.07.7749 450.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0399.21.4404 450.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 0339.84.4953 450.000đ 48 Đặt mua
18 Viettel 0862.12.7749 450.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 0988.53.7749 450.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 0988.29.7749 450.000đ 63 Đặt mua
21 Viettel 0975.92.7749 450.000đ 59 Đặt mua
22 Viettel 0368.74.4404 450.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0325.94.4404 450.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0325.97.7749 450.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3