STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.66.77.4404 560.000đ 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.43.16.18 600.000đ 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 0589.18.16.18 1.100.000đ 47 Đặt mua
4 Vietnamobile 0925.27.1102 1.600.000đ 29 Đặt mua
5 Vietnamobile 0586.25.1102 1.600.000đ 30 Đặt mua
6 Vietnamobile 0924.94.4953 700.000đ 49 Đặt mua
7 Vietnamobile 0923.71.4953 700.000đ 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 0928.17.1102 1.600.000đ 31 Đặt mua
9 Vietnamobile 0565.49.1102 630.000đ 33 Đặt mua
10 Vietnamobile 0921.50.1102 1.600.000đ 21 Đặt mua
11 Vietnamobile 0584.32.4953 700.000đ 43 Đặt mua
12 Vietnamobile 0582.13.1618 840.000đ 35 Đặt mua
13 Vietnamobile 0924.42.1102 1.600.000đ 25 Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.07.1102 1.600.000đ 21 Đặt mua
15 Vietnamobile 0921.58.4953 1.710.000đ 46 Đặt mua
16 Vietnamobile 0923.12.4953 700.000đ 38 Đặt mua
17 Vietnamobile 0923.70.1102 1.600.000đ 25 Đặt mua
18 Vietnamobile 0924.43.1102 1.600.000đ 26 Đặt mua
19 Vietnamobile 0921.90.1102 1.600.000đ 25 Đặt mua
20 Vietnamobile 0925.67.4953 3.000.000đ 50 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.99.4953 1.920.000đ 56 Đặt mua
22 Vietnamobile 0582.27.1102 1.600.000đ 28 Đặt mua
23 Vietnamobile 0587.86.4953 700.000đ 55 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.89.4953 700.000đ 55 Đặt mua

Bình luận