Sim Đầu Số 0327

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0327.12.06.79 800.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0327.68.5335 450.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0327.543.879 449.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 0327.934.379 449.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0327.05.1976 800.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0327.552.689 800.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0327.780.199 449.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0327.514.379 449.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0327.327.586 450.000đ 43 Đặt mua
11 Viettel 0327.843.268 450.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0327.651.239 450.000đ 38 Đặt mua
13 Viettel 0327.281.379 800.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0327.864.268 450.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0327.692.188 960.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0327.854.168 449.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0327.608.586 450.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0327.09.05.79 449.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0327.612.188 449.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0327.784.089 449.000đ 48 Đặt mua
21 Viettel 0327.252.368 800.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0327.31.01.13 450.000đ 21 Đặt mua
23 Viettel 0327.787.379 960.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0327.810.279 450.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0327 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3