Sim Đầu Số 0328

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
3 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0328.252.539 449.000đ 39 Đặt mua
5 Viettel 0328.45.1984 800.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0328.837.439 449.000đ 47 Đặt mua
7 Viettel 0328.181.386 800.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 03287.555.25 449.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0328.213.686 800.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0328.197.268 450.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0328.010.266 449.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0328.257.179 800.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0328.048.088 450.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0328.898.839 960.000đ 58 Đặt mua
15 Viettel 0328.757.199 450.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 032890.999.2 800.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0328.15.09.97 450.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0328.103.123 800.000đ 23 Đặt mua
19 Viettel 0328.776.268 960.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0328.298.779 960.000đ 55 Đặt mua
21 Viettel 0328.783.788 960.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0328.808.588 800.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0328.01.03.85 449.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0328.460.268 450.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0328 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3