Sim Đầu Số 0345

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0345.674.472 960.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 034505.999.3 445.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0345.520.866 450.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0345.706.889 450.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0345.164.068 450.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0345.359.779 800.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0345.209.689 450.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0345.11.1972 900.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 034.555.1588 450.000đ 44 Đặt mua
10 Viettel 0345.516.866 800.000đ 44 Đặt mua
11 Viettel 0345.16.07.82 450.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 0345.796.988 800.000đ 59 Đặt mua
13 Viettel 0345.598.286 450.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0345.30.03.11 450.000đ 20 Đặt mua
15 Viettel 0345.83.2332 450.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0345.070.166 450.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0345.570.179 960.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0345.85.2112 960.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0345.19.08.98 960.000đ 47 Đặt mua
20 Viettel 03459.000.63 800.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0345.737.689 450.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0345.768.188 450.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0345.979.039 450.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0345.11.09.92 960.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0345 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3