Sim Đầu Số 0352

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.850.860 960.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0352.12.02.85 450.000đ 28 Đặt mua
3 Viettel 0352.113.444 800.000đ 27 Đặt mua
4 Viettel 0352.313.316 449.000đ 27 Đặt mua
5 Viettel 0352.017.586 450.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0352.192.291 960.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0352.237.988 450.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0352.766.768 449.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0352.367.989 449.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0352.013.639 800.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0352.419.123 450.000đ 30 Đặt mua
12 Viettel 0352.048.679 449.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0352.26.06.02 960.000đ 26 Đặt mua
14 Viettel 0352.014.568 449.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0352.543.199 450.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0352.851.868 800.000đ 46 Đặt mua
17 Viettel 0352.823.123 449.000đ 29 Đặt mua
18 Viettel 0352.136.799 450.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0352.12.07.96 960.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0352.26.08.01 450.000đ 27 Đặt mua
21 Viettel 0352.102.699 800.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0352.25.10.00 800.000đ 18 Đặt mua
23 Viettel 0352.308.234 450.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0352.672.679 960.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0352 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3