Sim Đầu Số 0379

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0379.832.679 450.000đ 54 Đặt mua
2 Viettel 0379.670.866 449.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0379.544.566 960.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0379.451.168 449.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0379.887.188 960.000đ 59 Đặt mua
6 Viettel 0379.16.05.79 450.000đ 47 Đặt mua
7 Viettel 0379.424.568 449.000đ 48 Đặt mua
8 Viettel 0379.207.679 449.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0379.444.866 445.000đ 51 Đặt mua
10 Viettel 0379.379.235 960.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0379.043.688 449.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0379.745.179 449.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 0379.064.279 445.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0379.774.299 450.000đ 57 Đặt mua
15 Viettel 0379.407.668 960.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0379.567.386 450.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0379.382.689 800.000đ 55 Đặt mua
18 Viettel 0379.137.486 450.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0379.366.279 800.000đ 52 Đặt mua
20 Viettel 0379.379.215 960.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0379.690.679 960.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 037941.333.6 800.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0379.865.039 450.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0379.27.11.91 800.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0379 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3