Sim Đầu Số 0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0965.289.703 550.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0965.248.317 550.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0965.422.068 800.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0965.717.795 960.000đ 56 Đặt mua
8 Viettel 0965.059.529 960.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 09654.555.95 960.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0965.342.842 450.000đ 43 Đặt mua
11 Viettel 0965.987.928 450.000đ 63 Đặt mua
12 Viettel 0965.789.420 960.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0965.16.02.15 449.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0965.07.08.15 450.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0965.697.991 960.000đ 61 Đặt mua
16 Viettel 0965.174.562 449.000đ 45 Đặt mua
17 Viettel 0965.693.723 960.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0965.659.200 940.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0965.13.07.19 450.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0965.796.061 960.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0965.967.598 960.000đ 64 Đặt mua
22 Viettel 0965.25.07.15 450.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0965.958.729 449.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0965.777.613 445.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3