Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
3 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
7 Viettel 0979.846.490 550.000đ 56 Đặt mua
8 Viettel 09795.777.31 449.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0979.05.3113 960.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0979.278.848 450.000đ 62 Đặt mua
11 Viettel 0979.748.765 449.000đ 62 Đặt mua
12 Viettel 0979.327.891 450.000đ 55 Đặt mua
13 Viettel 0979.896.459 450.000đ 66 Đặt mua
14 Viettel 0979.567.601 450.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0979.234.431 449.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 09798.000.25 449.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0979.312.355 800.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0979.978.542 450.000đ 60 Đặt mua
19 Viettel 0979.240.372 449.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0979.245.681 450.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0979.345.498 960.000đ 58 Đặt mua
22 Viettel 0979.202.095 800.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0979.513.452 450.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 09797.000.30 800.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3