Sim Đầu Số 0985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
2 Viettel 0985.463.755 550.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0985.951.475 550.000đ 53 Đặt mua
4 Viettel 0985.628.400 750.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0985.761.235 960.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0985.06.3993 960.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0985.412.335 960.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0985.404.016 960.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0985.210.131 960.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 0985.913.451 960.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0985.848.798 960.000đ 66 Đặt mua
12 Viettel 0985.626.241 960.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0985.777.613 960.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0985.879.935 960.000đ 63 Đặt mua
15 Viettel 0985.25.06.11 960.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0985.459.965 960.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 0985.487.983 960.000đ 61 Đặt mua
18 Viettel 0985.614.838 960.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0985.373.032 960.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0985.134.592 960.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0985.989.903 960.000đ 60 Đặt mua
22 Viettel 0985.954.395 960.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0985.333.913 960.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0985.110.373 960.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0985 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3