Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0384.64.6226 960.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0336.15.3883 960.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0396.71.3663 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0963.02.2772 960.000đ 38 Đặt mua
7 Viettel 0981.74.9009 960.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0355.88.7227 960.000đ 47 Đặt mua
9 Viettel 0353.63.3113 960.000đ 28 Đặt mua
10 Viettel 0337.90.7557 960.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0365.23.5225 960.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0379.53.3993 960.000đ 51 Đặt mua
13 Viettel 0393.94.7337 960.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0374.59.6336 960.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0337.34.1771 960.000đ 36 Đặt mua
16 Viettel 0383.11.8448 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0345.21.3553 960.000đ 31 Đặt mua
18 Viettel 0379.46.3223 960.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0389.74.5775 960.000đ 55 Đặt mua
20 Viettel 0355.66.3113 960.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0376.54.7337 960.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0375.92.3113 960.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0325.31.9669 960.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0865.78.7007 960.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Gánh Đảo Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3