Sim Năm Sinh 1987

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.26.10.87 650.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0363.06.08.87 960.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0862.06.07.87 960.000đ 44 Đặt mua
4 Viettel 0862.08.10.87 960.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0971.31.11.87 960.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0363.09.07.87 960.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0869.01.07.87 960.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0378.79.1987 3.000.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 0366.60.1987 2.500.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0328.68.1987 5.000.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 0867.69.1987 3.000.000đ 61 Đặt mua
12 Viettel 0964.47.1987 5.000.000đ 55 Đặt mua
13 Viettel 0389.89.1987 5.000.000đ 62 Đặt mua
14 Viettel 0866.86.1987 10.000.000đ 59 Đặt mua
15 Viettel 0328.89.1987 3.000.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0333.69.1987 3.000.000đ 49 Đặt mua
17 Viettel 0866.96.1987 4.000.000đ 60 Đặt mua
18 Viettel 0964.18.01.87 3.000.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0865.99.1987 5.000.000đ 62 Đặt mua
20 Viettel 0974.72.1987 3.000.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0979.34.1987 3.000.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 0967.94.1987 5.000.000đ 60 Đặt mua
23 Viettel 0865.87.1987 5.000.000đ 59 Đặt mua
24 Viettel 0335.67.1987 3.000.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1987 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3