Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.1001 1.300.000đ 24 Đặt mua
2 Mobifone 0784.11.1001 800.000đ 23 Đặt mua
3 Viettel 0967.25.05.01 960.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0984.25.04.01 960.000đ 33 Đặt mua
5 Viettel 0335.31.07.01 960.000đ 23 Đặt mua
6 Viettel 0397.10.03.01 960.000đ 24 Đặt mua
7 Viettel 0963.29.03.01 960.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0986.29.08.01 960.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 0339.13.08.01 960.000đ 28 Đặt mua
10 Viettel 0979.14.08.01 960.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0967.23.12.01 960.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0973.10.05.01 960.000đ 26 Đặt mua
13 Viettel 0984.10.08.01 960.000đ 31 Đặt mua
14 Viettel 0373.13.06.01 960.000đ 24 Đặt mua
15 Viettel 0971.02.03.01 960.000đ 23 Đặt mua
16 Viettel 0964.10.08.01 960.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0974.29.03.01 960.000đ 35 Đặt mua
18 Viettel 0961.09.07.01 960.000đ 33 Đặt mua
19 Viettel 0979.27.09.01 960.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0368.01.03.01 960.000đ 22 Đặt mua
21 Viettel 0392.02.06.01 960.000đ 23 Đặt mua
22 Viettel 0345.13.03.01 960.000đ 20 Đặt mua
23 Viettel 0984.20.08.01 960.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0393.28.03.01 960.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3