Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0303 1.900.000đ 28 Đặt mua
2 Viettel 0971.19.0303 1.600.000đ 33 Đặt mua
3 Viettel 0961.21.0303 2.100.000đ 25 Đặt mua
4 Viettel 097.123.0303 6.090.000đ 28 Đặt mua
5 Viettel 0981.16.0303 1.600.000đ 31 Đặt mua
6 Viettel 096.111.0303 4.500.000đ 24 Đặt mua
7 Viettel 0971.14.0303 3.690.000đ 28 Đặt mua
8 Viettel 0961.15.0303 1.600.000đ 28 Đặt mua
9 Viettel 097.111.0303 4.500.000đ 25 Đặt mua
10 Viettel 0388.24.08.03 450.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0365.16.11.03 450.000đ 26 Đặt mua
12 Viettel 0987.20.10.03 450.000đ 30 Đặt mua
13 Viettel 0398.02.09.03 450.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0974.01.12.03 450.000đ 27 Đặt mua
15 Viettel 0395.19.06.03 450.000đ 36 Đặt mua
16 Viettel 0378.07.02.03 450.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0868.08.09.03 449.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0392.09.10.03 450.000đ 27 Đặt mua
19 Viettel 0989.31.11.03 960.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0867.16.11.03 450.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0392.05.06.03 450.000đ 28 Đặt mua
22 Viettel 0979.29.02.03 449.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0869.26.10.03 449.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0399.07.08.03 450.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3