Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0404 1.450.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0985.18.03.04 960.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0972.27.03.04 960.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0985.21.03.04 960.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0388.09.03.04 960.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0984.26.03.04 960.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0974.25.2004 2.700.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0985.26.2004 4.390.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 0968.45.2004 4.390.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0964.14.2004 2.700.000đ 30 Đặt mua
11 Viettel 0977.48.2004 2.700.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0984.99.2004 4.390.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0972.57.2004 4.500.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0987.64.2004 2.850.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0965.94.2004 2.700.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0988.42.2004 2.850.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0968.54.2004 2.700.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0984.81.2004 3.590.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0981.42.2004 3.600.000đ 30 Đặt mua
20 Viettel 0969.43.2004 2.700.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0984.70.2004 3.390.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0978.57.2004 4.390.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0974.08.2004 2.700.000đ 34 Đặt mua
24 Viettel 0862.55.2004 3.590.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3