Sim Năm Sinh 2007

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.29.10.07 960.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0868.47.2007 960.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0368.91.2007 960.000đ 36 Đặt mua
4 Viettel 0359.17.2007 960.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0338.63.2007 960.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0338.88.2007 6.750.000đ 39 Đặt mua
7 Viettel 0974.80.2007 2.600.000đ 37 Đặt mua
8 Viettel 0967.46.2007 2.600.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0981.30.2007 3.350.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 0862.11.2007 3.350.000đ 27 Đặt mua
11 Viettel 0397.79.2007 4.350.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0388.86.2007 4.350.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0964.34.2007 2.700.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0966.50.2007 2.600.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0975.32.2007 2.600.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0981.70.2007 2.600.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0964.81.2007 2.700.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0333.68.2007 4.350.000đ 32 Đặt mua
19 Viettel 0386.88.2007 4.350.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0333.30.2007 2.600.000đ 21 Đặt mua
21 Viettel 0974.15.2007 2.600.000đ 35 Đặt mua
22 Viettel 0967.14.2007 2.600.000đ 36 Đặt mua
23 Viettel 0974.67.2007 2.600.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0867.77.2007 7.200.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2007 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3