Sim Năm Sinh 2015

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0984.21.09.15 449.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0972.22.03.15 450.000đ 31 Đặt mua
3 Viettel 0385.14.11.15 450.000đ 29 Đặt mua
4 Viettel 0972.30.02.15 449.000đ 29 Đặt mua
5 Viettel 0978.12.05.15 449.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0354.20.04.15 449.000đ 24 Đặt mua
7 Viettel 0984.05.03.15 450.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0972.23.08.15 449.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0974.03.10.15 449.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 0335.25.08.15 449.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0964.90.2015 960.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 0336.09.01.15 960.000đ 28 Đặt mua
13 Viettel 0336.10.07.15 450.000đ 26 Đặt mua
14 Viettel 0984.02.07.15 449.000đ 36 Đặt mua
15 Viettel 0328.10.09.15 450.000đ 29 Đặt mua
16 Viettel 0978.23.02.15 450.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0987.02.07.15 450.000đ 39 Đặt mua
18 Viettel 0867.89.2015 13.100.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 0332.21.01.15 1.100.000đ 18 Đặt mua
20 Viettel 0981.17.2015 3.490.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 086.999.2015 4.500.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0974.88.2015 3.600.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0358.88.2015 10.700.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0981.14.2015 3.490.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2015 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3