Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.01.06.16 450.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0986.13.09.16 450.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0355.08.11.16 800.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0339.10.10.16 960.000đ 24 Đặt mua
5 Viettel 0984.24.03.16 450.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0974.07.09.16 450.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0869.29.12.16 960.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0359.12.2016 800.000đ 29 Đặt mua
9 Viettel 0974.06.09.16 449.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0962.03.08.16 960.000đ 35 Đặt mua
11 Viettel 0984.05.08.16 450.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0325.23.11.16 450.000đ 24 Đặt mua
13 Viettel 0967.20.01.16 900.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 0965.30.2016 960.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 0975.23.08.16 450.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0967.10.08.16 960.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0363.05.06.16 450.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0973.19.01.16 960.000đ 37 Đặt mua
19 Viettel 0382.29.08.16 450.000đ 39 Đặt mua
20 Viettel 0978.14.05.16 449.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 0388.86.2016 4.390.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 08.6886.2016 7.050.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0868.88.2016 8.850.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0968.87.2016 4.390.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3