Sim Năm Sinh Vinaphone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000đ 53 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.11.1973 73.000.000đ 33 Đặt mua
3 Vinaphone 0829.02.02.02 36.000.000đ 25 Đặt mua
4 Vinaphone 0819.85.1999 15.800.000đ 59 Đặt mua
5 Vinaphone 0817.68.1999 8.100.000đ 58 Đặt mua
6 Vinaphone 0832.05.09.99 8.100.000đ 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0837.16.1999 8.100.000đ 53 Đặt mua
8 Vinaphone 0816.95.1999 7.090.000đ 57 Đặt mua
9 Vinaphone 0856.95.1999 6.450.000đ 61 Đặt mua
10 Vinaphone 0819.37.1999 5.960.000đ 56 Đặt mua
11 Vinaphone 0847.22.1999 5.290.000đ 51 Đặt mua
12 Vinaphone 0825.13.1999 10.500.000đ 47 Đặt mua
13 Vinaphone 0837.66.1999 8.660.000đ 58 Đặt mua
14 Vinaphone 0815.92.1999 7.090.000đ 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0838.67.1999 7.090.000đ 60 Đặt mua
16 Vinaphone 0813.62.1999 6.640.000đ 48 Đặt mua
17 Vinaphone 0817.96.1999 6.300.000đ 59 Đặt mua
18 Vinaphone 0825.13.09.99 5.510.000đ 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0858.83.1999 9.000.000đ 60 Đặt mua
20 Vinaphone 0813.95.1999 7.090.000đ 54 Đặt mua
21 Vinaphone 0857.27.1999 5.960.000đ 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0816.77.1999 7.540.000đ 57 Đặt mua
23 Vinaphone 0858.29.1999 9.000.000đ 60 Đặt mua
24 Vinaphone 0816.23.1999 6.640.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3