Sim Ngũ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.88888.4 46.000.000đ 66 Đặt mua
2 Viettel 0328.00000.8 19.000.000đ 21 Đặt mua
3 Viettel 08.66666.571 8.890.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 08.66666.921 8.850.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 08.66666.946 8.850.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 08.66666.365 13.300.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 08.66666.733 8.790.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 08.66666.541 8.890.000đ 48 Đặt mua
9 Viettel 08.66666.362 8.850.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 08.66666.264 8.850.000đ 50 Đặt mua
11 Viettel 08.66666.711 8.890.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 09.66666.743 8.850.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 08.66666.424 8.690.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 08.66666.180 8.890.000đ 47 Đặt mua
15 Viettel 08.66666.519 8.850.000đ 53 Đặt mua
16 Viettel 08.66666.805 13.500.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 03.66666.905 8.850.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 03.66666.915 1.850.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 08.66666.020 8.890.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 08.66666.002 9.000.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 08.66666.862 13.300.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 08.66666.131 8.850.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 08.66666.177 13.300.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 08.66666.329 8.850.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3