STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0359.444.078 1.680.000đ 44 Đặt mua
2 Viettel 0392.084.078 1.680.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0338.224.078 3.000.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0359.914.078 1.190.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0325.734.078 700.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0326.694.078 1.320.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0334.014.078 1.320.000đ 30 Đặt mua
8 Viettel 0383.194.078 1.190.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 0328.644.078 1.600.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0326.024.078 1.050.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0358.524.078 1.320.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 033.898.4078 2.050.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0353.12.4078 1.600.000đ 33 Đặt mua
14 Viettel 0355.22.4078 2.500.000đ 36 Đặt mua
15 Viettel 032.779.4078 5.000.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0355.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0373.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0333.77.4078 6.000.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0333.13.49.53 15.000.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0386.13.49.53 10.000.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0382.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0327.13.49.53 10.000.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 03.7788.4078 3.000.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 035.666.4078 10.000.000đ 45 Đặt mua

Bình luận