STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.23.4953 1.100.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 033.898.4078 1.990.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0353.12.4078 1.490.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0355.22.4078 2.450.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0392.747.749 840.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 0349.377.749 450.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0345.53.49.53 6.500.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0394.79.4953 1.020.000đ 53 Đặt mua
9 Viettel 0342.677.749 450.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0335.974.078 1.500.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0375.424.078 840.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 0365.74.4953 826.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 034.979.4078 1.775.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0357.89.4078 2.700.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0386.49.4078 945.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0373.81.4078 1.015.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0386.16.4078 1.850.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0394.46.4078 945.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0366.04.7749 623.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0347.92.49.53 840.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0362.78.4078 2.000.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0375.914.078 1.600.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0342.53.49.53 1.325.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 037.226.4078 1.325.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3