STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.6666.4078 11.300.000đ 48 Đặt mua
2 Vietnamobile 0562.614.078 770.000đ 39 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.864.078 910.000đ 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0569.7777.49 770.000đ 61 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.86.4953 700.000đ 55 Đặt mua
6 Vietnamobile 0563.574.078 840.000đ 45 Đặt mua
7 Vietnamobile 0585.614.078 910.000đ 44 Đặt mua
8 Vietnamobile 0585.244.078 700.000đ 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 0586.12.4953 700.000đ 43 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.394.078 700.000đ 46 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.354.078 700.000đ 43 Đặt mua
12 Vietnamobile 0589.244.078 700.000đ 47 Đặt mua
13 Vietnamobile 0569.574.078 840.000đ 51 Đặt mua
14 Vietnamobile 0582.12.4953 700.000đ 39 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.8888.4078 11.300.000đ 56 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.36.4953 700.000đ 50 Đặt mua
17 Vietnamobile 0565.284.078 840.000đ 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.41.4953 700.000đ 42 Đặt mua
19 Vietnamobile 0584.32.4953 700.000đ 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 0586.15.4078 1.250.000đ 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 0523.304.078 1.100.000đ 32 Đặt mua
22 Vietnamobile 0569.934.078 1.250.000đ 51 Đặt mua
23 Vietnamobile 0523.244.078 1.100.000đ 35 Đặt mua
24 Vietnamobile 0522.554.078 1.100.000đ 38 Đặt mua

Bình luận