STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07722.777.49 980.000đ 52 Đặt mua
2 Mobifone 0764.47.4078 980.000đ 47 Đặt mua
3 Mobifone 0762.374.078 610.000đ 44 Đặt mua
4 Mobifone 0764.68.4953 630.000đ 52 Đặt mua
5 Mobifone 0705.654.078 840.000đ 42 Đặt mua
6 Mobifone 0778.214.078 610.000đ 44 Đặt mua
7 Mobifone 0783.104.078 610.000đ 38 Đặt mua
8 Mobifone 0788.414.078 2.200.000đ 47 Đặt mua
9 Mobifone 0796.33.7749 610.000đ 55 Đặt mua
10 Mobifone 0782.134.078 610.000đ 40 Đặt mua
11 Mobifone 0778.294.078 610.000đ 52 Đặt mua
12 Mobifone 0789.394.078 4.000.000đ 55 Đặt mua
13 Mobifone 0762.424.078 610.000đ 40 Đặt mua
14 Mobifone 0788.47.4953 630.000đ 55 Đặt mua
15 Mobifone 0705.874.078 610.000đ 46 Đặt mua
16 Mobifone 0768.344.078 610.000đ 47 Đặt mua
17 Mobifone 0766.454.078 610.000đ 47 Đặt mua
18 Mobifone 0775.26.4953 690.000đ 48 Đặt mua
19 Mobifone 0788.374.078 2.200.000đ 52 Đặt mua
20 Mobifone 0796.424.078 610.000đ 47 Đặt mua
21 Mobifone 0796.314.078 610.000đ 45 Đặt mua
22 Mobifone 0795.324.078 610.000đ 45 Đặt mua
23 Mobifone 0782.094.078 610.000đ 45 Đặt mua
24 Mobifone 0772.314.078 2.200.000đ 39 Đặt mua

Bình luận