STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0349.377.749 450.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0862.177.749 450.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0862.877.749 450.000đ 58 Đặt mua
4 Viettel 0862.677.749 450.000đ 56 Đặt mua
5 Viettel 0867.487.749 450.000đ 60 Đặt mua
6 Viettel 0862.567.749 450.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0969.967.749 450.000đ 66 Đặt mua
8 Viettel 0865.797.749 450.000đ 62 Đặt mua
9 Viettel 0868.877.749 450.000đ 64 Đặt mua
10 Viettel 0869.787.749 450.000đ 65 Đặt mua
11 Viettel 0342.677.749 450.000đ 49 Đặt mua
12 Viettel 0865.967.749 450.000đ 61 Đặt mua
13 Viettel 0968.627.749 450.000đ 58 Đặt mua
14 Viettel 0862.37.7749 450.000đ 53 Đặt mua
15 Viettel 0389.277.749 399.000đ 56 Đặt mua
16 Viettel 0867.177.749 450.000đ 56 Đặt mua
17 Viettel 0862.12.7749 450.000đ 46 Đặt mua
18 Viettel 0988.98.7749 450.000đ 69 Đặt mua
19 Viettel 0862.477.749 450.000đ 54 Đặt mua
20 Viettel 0987.457.749 450.000đ 60 Đặt mua
21 Viettel 0867.077.749 449.000đ 55 Đặt mua
22 Viettel 0988.29.7749 450.000đ 63 Đặt mua
23 Viettel 0387.177.749 450.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0976.83.7749 450.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3