STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09838.777.49 950.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 0865.444.953 950.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 09615.777.49 950.000đ 55 Đặt mua
4 Viettel 09695.777.49 950.000đ 63 Đặt mua
5 Viettel 09750.777.49 950.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0869.23.4953 950.000đ 49 Đặt mua
7 Viettel 09744.777.49 950.000đ 58 Đặt mua
8 Vinaphone 0911.774.078 2.300.000đ 44 Đặt mua
9 Vinaphone 0917.764.078 2.300.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0392.084.078 1.680.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0358.524.078 1.320.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0866.15.4953 1.190.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 0325.734.078 700.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0966.02.4953 2.090.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0865.23.4953 2.090.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0334.014.078 1.320.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0359.914.078 1.190.000đ 46 Đặt mua
18 Vinaphone 0946.684.078 5.000.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0338.224.078 3.000.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0965.76.4953 3.500.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0326.024.078 1.050.000đ 32 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.944.078 2.300.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0985.914.078 5.500.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0359.444.078 1.680.000đ 44 Đặt mua

Bình luận