STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0394.79.4953 1.020.000đ 53 Đặt mua
2 Vietnamobile 0924.524.078 700.000đ 41 Đặt mua
3 Vinaphone 0812.59.7749 850.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0969.424953 1.270.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0349.377.749 450.000đ 53 Đặt mua
6 Vinaphone 0822.18.7749 850.000đ 48 Đặt mua
7 Vinaphone 0822.19.7749 850.000đ 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0923.514.078 700.000đ 39 Đặt mua
9 Vietnamobile 0585.244.078 700.000đ 43 Đặt mua
10 Vietnamobile 0921.904.078 700.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 0862.877.749 450.000đ 58 Đặt mua
12 Vietnamobile 0923.12.4953 700.000đ 38 Đặt mua
13 Vinaphone 0943.71.4953 2.050.000đ 45 Đặt mua
14 Vinaphone 08.222.47749 850.000đ 45 Đặt mua
15 Vietnamobile 0583.41.4953 700.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0867.487.749 450.000đ 60 Đặt mua
17 Vinaphone 0822.04.7749 850.000đ 43 Đặt mua
18 Mobifone 0898.554.078 2.050.000đ 54 Đặt mua
19 Vietnamobile 0587.36.4953 700.000đ 50 Đặt mua
20 Vietnamobile 0921.964.078 700.000đ 46 Đặt mua
21 Vietnamobile 0585.614.078 910.000đ 44 Đặt mua
22 Vinaphone 0822.32.7749 850.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0862.677.749 450.000đ 56 Đặt mua
24 Vietnamobile 09249.777.49 700.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3