STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.41.4953 700.000đ 42 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.32.4953 700.000đ 43 Đặt mua
3 Vietnamobile 0921.964.078 700.000đ 46 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.86.4953 700.000đ 55 Đặt mua
5 Vietnamobile 0923.514.078 700.000đ 39 Đặt mua
6 Vietnamobile 0923.12.4953 700.000đ 38 Đặt mua
7 Vietnamobile 0921.904.078 700.000đ 40 Đặt mua
8 Vietnamobile 0924.524.078 700.000đ 41 Đặt mua
9 Vietnamobile 0582.12.4953 700.000đ 39 Đặt mua
10 Vietnamobile 0586.12.4953 700.000đ 43 Đặt mua
11 Vietnamobile 0564.394.078 700.000đ 46 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.864.078 910.000đ 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.354.078 700.000đ 43 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.244.078 700.000đ 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.36.4953 700.000đ 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0924.364.078 700.000đ 43 Đặt mua
17 Vietnamobile 09249.777.49 700.000đ 58 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.514.078 1.050.000đ 42 Đặt mua
19 Vietnamobile 0585.614.078 910.000đ 44 Đặt mua
20 Vietnamobile 0585.244.078 700.000đ 43 Đặt mua
21 Vietnamobile 0562.614.078 770.000đ 39 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.80.4953 2.000.000đ 46 Đặt mua
23 Vietnamobile 0922.57.4078 952.000đ 44 Đặt mua
24 Vietnamobile 0929.364.078 2.200.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3