Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0977.914.078 4.500.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0363.23.4953 1.100.000đ 38 Đặt mua
3 Vinaphone 0819.71.77.49 1.180.000đ 53 Đặt mua
4 Vinaphone 0817.747.749 1.100.000đ 54 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.52.4078 2.050.000đ 50 Đặt mua
6 Mobifone 07722.777.49 980.000đ 52 Đặt mua
7 Mobifone 0764.47.4078 980.000đ 47 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.47.49.53 1.830.000đ 56 Đặt mua
9 Mobifone 0937.45.49.53 945.000đ 49 Đặt mua
10 Mobifone 0901.6777.49 840.000đ 50 Đặt mua
11 Mobifone 0937.11.77.49 840.000đ 48 Đặt mua
12 Mobifone 0908.61.4953 980.000đ 45 Đặt mua
13 Mobifone 0933.42.49.53 945.000đ 42 Đặt mua
14 Mobifone 0937.88.7749 735.000đ 62 Đặt mua
15 Mobifone 0933.46.4953 1.212.500đ 46 Đặt mua
16 Mobifone 0931.28.49.53 1.212.500đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0901.62.49.53 945.000đ 39 Đặt mua
18 Mobifone 0931.22.77.49 770.000đ 44 Đặt mua
19 Mobifone 0937.66.4953 1.287.500đ 52 Đặt mua
20 Mobifone 0931.26.49.53 1.100.000đ 42 Đặt mua
21 Mobifone 0908.6777.49 875.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 0968.91.4953 1.500.000đ 54 Đặt mua
23 Viettel 0961.57.4953 1.500.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0966.33.4078 8.790.000đ 46 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3