Sim Số Độc

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.13.49.53 10.000.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0963.49.49.53 11.500.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0333.77.4078 6.000.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0329.44.4078 4.000.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0977.69.4078 5.000.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 0378.68.4078 8.000.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0326.13.49.53 10.000.000đ 36 Đặt mua
8 Viettel 0392.13.49.53 10.000.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0382.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 038.779.4078 5.000.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 03.2992.4078 5.000.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0965.13.49.53 17.300.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0355.13.49.53 10.000.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 03.2772.4078 4.000.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0967.13.49.53 17.300.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0346.13.49.53 8.000.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0386.13.49.53 10.000.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 032.989.4078 5.000.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0366.13.49.53 10.000.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 03.7788.4078 3.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 03.93.93.4078 6.000.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 0377.13.49.53 10.000.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0865.13.49.53 12.000.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0337.86.4078 5.000.000đ 46 Đặt mua

Bình luận