STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0393.231.132 950.000đ 27 Đặt mua
2 Viettel 0382.356.653 950.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0386.156.651 950.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0362.319.913 950.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0358.325.523 950.000đ 36 Đặt mua
6 Viettel 0356.218.812 950.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0332.256.652 950.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0355.963.369 3.000.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0326.956.659 1.190.000đ 51 Đặt mua
10 Viettel 0339.096.690 1.950.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0359.631.136 2.300.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0362.691.196 1.190.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0376.892.298 1.670.000đ 54 Đặt mua
14 Viettel 0396.651.156 1.050.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0338.981.189 2.300.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0365.968.869 3.500.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 0325.619.916 1.050.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0386.619.916 1.810.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0388.289.982 2.300.000đ 57 Đặt mua
20 Viettel 0373.982.289 1.810.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0328.692.296 1.950.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0368.925.529 1.190.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0392.965.569 2.300.000đ 54 Đặt mua
24 Viettel 0356.795.597 1.330.000đ 56 Đặt mua

Bình luận