STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0707.314.413 1.330.000đ 30 Đặt mua
2 Mobifone 0769.739.937 2.130.000đ 60 Đặt mua
3 Mobifone 0779.601.106 1.100.000đ 37 Đặt mua
4 Mobifone 0707.327.723 1.330.000đ 38 Đặt mua
5 Mobifone 0763.186.681 2.130.000đ 46 Đặt mua
6 Mobifone 0773.460.064 1.330.000đ 37 Đặt mua
7 Mobifone 0779.605.506 1.180.000đ 45 Đặt mua
8 Mobifone 0708.763.367 1.330.000đ 47 Đặt mua
9 Mobifone 0784.345.543 1.330.000đ 43 Đặt mua
10 Mobifone 0786.412.214 1.330.000đ 35 Đặt mua
11 Mobifone 0769.604.406 1.330.000đ 42 Đặt mua
12 Mobifone 0707.354.453 1.330.000đ 38 Đặt mua
13 Mobifone 0707.315.513 1.330.000đ 32 Đặt mua
14 Mobifone 0707.359.953 1.680.000đ 48 Đặt mua
15 Mobifone 0703.536.635 1.330.000đ 38 Đặt mua
16 Mobifone 0707.857.758 1.330.000đ 54 Đặt mua
17 Mobifone 0786.346.643 1.330.000đ 47 Đặt mua
18 Mobifone 0707.893.398 2.600.000đ 54 Đặt mua
19 Mobifone 0707.356.653 1.680.000đ 42 Đặt mua
20 Mobifone 0779.234.432 1.330.000đ 41 Đặt mua
21 Mobifone 0769.634.436 1.330.000đ 48 Đặt mua
22 Mobifone 0703.534.435 1.330.000đ 34 Đặt mua
23 Mobifone 0779.608.806 1.600.000đ 51 Đặt mua
24 Mobifone 0707.89.22.98 2.130.000đ 52 Đặt mua

Bình luận