STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0866.892.298 3.500.000đ 58 Đặt mua
2 Viettel 0862.631.136 3.500.000đ 36 Đặt mua
3 Viettel 0865.896.698 4.500.000đ 65 Đặt mua
4 Viettel 0862.981.189 4.500.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0862.692.296 2.300.000đ 50 Đặt mua
6 Viettel 0866.921.129 2.300.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0865.851.158 2.300.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0862.983.389 4.500.000đ 56 Đặt mua
9 Viettel 0869.295.592 2.300.000đ 55 Đặt mua
10 Viettel 0862.968.869 5.000.000đ 62 Đặt mua
11 Viettel 0862.892.298 2.300.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 0868.823.328 2.300.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0866.591.195 3.000.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0862.651.156 1.600.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0866.965.569 4.500.000đ 60 Đặt mua
16 Vinaphone 0823.589.985 1.330.000đ 57 Đặt mua
17 Vinaphone 0836.089.980 1.330.000đ 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0839.395.593 1.330.000đ 54 Đặt mua
19 Vinaphone 0829.305.503 1.330.000đ 35 Đặt mua
20 Vinaphone 0835.598.895 1.330.000đ 60 Đặt mua
21 Vinaphone 0829.309.903 1.330.000đ 43 Đặt mua
22 Mobifone 0899.789.987 7.200.000đ 74 Đặt mua
23 Mobifone 0899.793.397 1.560.000đ 64 Đặt mua
24 Viettel 0866.968.869 6.000.000đ 66 Đặt mua

Bình luận