STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0386.358.853 960.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0352.192.291 960.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0338.625.526 960.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0356.192.291 960.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0385.238.832 960.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0356.125.521 960.000đ 30 Đặt mua
7 Viettel 0329.189.981 960.000đ 50 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.417.714 700.000đ 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 0563.461.164 700.000đ 36 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.109.901 700.000đ 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 0586.580.085 700.000đ 45 Đặt mua
12 Vietnamobile 0586.482.284 700.000đ 47 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.405.504 700.000đ 38 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.845.548 700.000đ 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.812.218 700.000đ 42 Đặt mua
16 Vietnamobile 0589.065.560 700.000đ 44 Đặt mua
17 Mobifone 0779.740.047 770.000đ 45 Đặt mua
18 Mobifone 0777.064.460 910.000đ 41 Đặt mua
19 Vietnamobile 0586.485.584 700.000đ 53 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.396.693 980.000đ 52 Đặt mua
21 Vietnamobile 0584.852.258 700.000đ 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.560.065 700.000đ 38 Đặt mua
23 Vietnamobile 0563.579.975 700.000đ 56 Đặt mua
24 Vietnamobile 0564.093.390 700.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Đối : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3