STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.806.608 1.950.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0945.981.189 4.000.000đ 54 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.982.289 8.000.000đ 53 Đặt mua
4 Vinaphone 0911.586.685 7.000.000đ 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0946.369.963 3.500.000đ 55 Đặt mua
6 Vinaphone 0947.629.926 1.810.000đ 54 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.961.169 4.000.000đ 51 Đặt mua
8 Vinaphone 0948.396.693 2.090.000đ 57 Đặt mua
9 Vinaphone 0918.092.290 1.950.000đ 40 Đặt mua
10 Vinaphone 0829.309.903 1.330.000đ 43 Đặt mua
11 Vinaphone 0823.589.985 1.330.000đ 57 Đặt mua
12 Vinaphone 0839.395.593 1.330.000đ 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0835.598.895 1.330.000đ 60 Đặt mua
14 Vinaphone 0836.089.980 1.330.000đ 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0829.305.503 1.330.000đ 35 Đặt mua
16 Vinaphone 0913.039.930 2.900.000đ 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0886.452.254 840.000đ 44 Đặt mua
18 Vinaphone 0886.143.341 840.000đ 38 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.160.061 3.000.000đ 29 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.473.374 840.000đ 53 Đặt mua
21 Vinaphone 0886.458.854 840.000đ 56 Đặt mua
22 Vinaphone 0822.169.961 850.000đ 44 Đặt mua
23 Vinaphone 0846.621.126 1.310.000đ 36 Đặt mua
24 Vinaphone 0856.927.729 1.590.000đ 55 Đặt mua

Bình luận