STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0354.320.345 950.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0365.659.123 950.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0357.490.567 950.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0364.634.123 950.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0348.574.123 950.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0355.802.567 950.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0354.312.234 950.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0329.516.123 950.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0373.188.345 950.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0334.585.567 950.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0369.047.567 950.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 0366.096.123 950.000đ 36 Đặt mua
13 Viettel 0355.982.567 950.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0399.119.234 950.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0374.626.567 950.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0326.020.234 950.000đ 22 Đặt mua
17 Viettel 0328.850.345 950.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0364.264.345 950.000đ 37 Đặt mua
19 Viettel 0347.181.567 950.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0348.177.234 950.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0352.923.567 950.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0374.086.234 950.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0398.334.234 950.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0365.864.456 950.000đ 47 Đặt mua

Bình luận