STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.598.012 950.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0975.746.123 950.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0973.404.012 950.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0975.190.234 950.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0975.474.234 950.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0963.520.234 950.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0978.320.012 950.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0975.381.012 950.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 0971.129.012 950.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0973.592.234 950.000đ 44 Đặt mua
11 Viettel 0979.054.234 950.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0968.909.012 950.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0983.013.012 950.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0973.674.123 950.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0979.517.234 950.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0972.128.012 950.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0976.384.123 950.000đ 43 Đặt mua
18 Mobifone 0908.61.6789 139.000.000đ 54 Đặt mua
19 Vinaphone 0914.35.3456 26.000.000đ 40 Đặt mua
20 Mobifone 0908.16.6789 139.000.000đ 54 Đặt mua
21 Mobifone 090.37.23456 110.000.000đ 39 Đặt mua
22 Mobifone 0901.63.6789 129.000.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 096.22.01234 52.000.000đ 29 Đặt mua
24 Viettel 0987.1.01234 39.000.000đ 35 Đặt mua

Bình luận