STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 034.68.47.123 450.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 0866.848.123 450.000đ 46 Đặt mua
3 Viettel 0356.644.234 445.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0386.439.345 449.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0866.419.234 445.000đ 43 Đặt mua
6 Viettel 0326.105.234 450.000đ 26 Đặt mua
7 Viettel 0868.769.345 450.000đ 56 Đặt mua
8 Viettel 0355.731.567 450.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0354.514.345 450.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 0337.903.234 450.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0867.974.123 450.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 0344.974.123 450.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0357.093.234 450.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0396.206.345 450.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0867.462.234 450.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0342.785.345 450.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0358.207.345 450.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0355.148.567 450.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0867.416.123 450.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0375.63.2123 450.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0869.760.345 450.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0867.562.234 450.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0869.817.345 450.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0368.846.567 450.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Tiến : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3