Sim Tam Hoa 6 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.666666 899.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0334.51.6666 52.000.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0397.78.6666 72.000.000đ 58 Đặt mua
4 Viettel 032.6666666 1.799.000.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0387.79.6666 72.000.000đ 58 Đặt mua
6 Viettel 0352.83.6666 62.000.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0358.13.6666 62.000.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0399.25.6666 72.000.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0357.12.6666 52.000.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0326.39.6666 73.000.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0392.69.6666 86.000.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 0385.12.6666 62.000.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0359.77.6666 62.000.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0395.000.666 45.000.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0375.000.666 41.000.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0356.940.666 2.500.000đ 45 Đặt mua
17 Viettel 0356.975.666 2.800.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0357.314.666 2.500.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0357.175.666 3.000.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0392.064.666 2.500.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0357.040.666 3.000.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0357.010.666 4.000.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0357.022.666 4.000.000đ 37 Đặt mua
24 Viettel 0357.079.666 4.000.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 6 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3