Sim Tam Hoa Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.11.00.20 650.000đ 13 Đặt mua
2 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
3 Viettel 0338.55.1116 599.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0964.33.31.76 550.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 037761.666.2 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0.333.421288 960.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 03536.555.63 960.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0.333.591117 960.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0974.000.352 960.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 09823.444.52 960.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0983.000.644 960.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 097113.777.5 960.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 098497.000.1 960.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 03.888.12588 960.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0974.666.481 960.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 036500.222.8 960.000đ 28 Đặt mua
17 Viettel 036288.111.2 960.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 039396.888.1 960.000đ 55 Đặt mua
19 Viettel 03389.777.98 960.000đ 61 Đặt mua
20 Viettel 034435.333.5 960.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 09621.888.70 960.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 03459.777.95 960.000đ 56 Đặt mua
23 Viettel 0966.444.096 960.000đ 48 Đặt mua
24 Viettel 0984.777.475 960.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3