Sim Tiến Đôi Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.47.48.49 29.000.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0961.50.51.52 36.000.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0963.94.95.96 29.000.000đ 60 Đặt mua
4 Viettel 0977.26.27.28 79.000.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000đ 29 Đặt mua
8 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000đ 26 Đặt mua
9 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000đ 35 Đặt mua
10 Viettel 036465.666.7 60.000.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0866.27.28.29 26.100.000đ 50 Đặt mua
12 Viettel 0374.34.35.36 5.560.000đ 38 Đặt mua
13 Viettel 0338.80.81.82 18.400.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0355.42.43.44 7.200.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0382.24.25.26 18.400.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0353.24.25.26 18.400.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0334.32.33.34 18.600.000đ 28 Đặt mua
18 Viettel 0333.93.94.95 10.000.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0983.93.94.95 40.000.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0379.92.93.94 13.000.000đ 55 Đặt mua
21 Viettel 0368.56.57.58 16.900.000đ 53 Đặt mua
22 Viettel 0362.24.25.26 6.120.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0328.62.63.64 18.600.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0377.91.92.93 26.000.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tiến Đôi Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3